6 راه که جوامع آنلاین می توانند به رشد کسب و کار شما کمک کنندرسانه و شبکه های اجتماعی امروز چگونه می توانند موجب رشد کسب و کار شما شوند؟کسب و کارها و برندها می توانند از شش راه زیر از جوامع آنلای  ...

مشاهده

ده آمار فوق العاده از بازاریابی دیجیتال McGregor بیشترین درگیری ذهنی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایجاد کرده است.McGregor بوکسور معروف دنیا موضوع بحث رسانه های آنلاین در طول یک هفته گذشته بو  ...

مشاهده

من باید صادق باشم، من هرگز تجارتی را شروع نکرده ام که ارزش آن بیشتر از ۱۰ میلیون دلار باشد. اما اخیراً به جلسه ای رفتم که در آن شش کارآفرین حضور داشتند و حداقل سه نفر از آن ها از چنین تجربه ای  ...

مشاهده

زندگی راحت، یعنی داشتن حقوق خوب، دوستان بی دردسر، کسب و کار ثابت با مشتریان ثابت با تقاضای ثابت، داشتن یک زندگی کاملا روتین و بی دردسر... آیا همچین زندگی ای دارید؟به این سبک میگیم زندگی راحت... ز  ...

مشاهده