مطالب برچسب: آموزش ویندوز 10

علاقه ی قمی ها به ویندوز 10
ویندوز 10

علاقه ی قمی ها به ویندوز 10

تقریبا دو ماهی از عرضه ویندوز به صورت رسمی می گذرد و همان طور که اخبار می گوید چیزی نزدیک به 110 میلیون نفر در سرتاسر دنیا این محصول جدید و قابل تقدیر مایکروسافت را بر روی سیستم های خ  ...

آموزش استفاده از System Restore در ویندوز 10
آموزش آی تی

آموزش استفاده از System Restore در ویندوز 10

در بعضی مواقع ممکن است ویندوز شما بنا به دلایلی نامعلوم دچار مشکل شود . ویندوز بالا نیاید و شما کلی اطلاعات مهم در ویندوز خود داشته باشید که اگر ویندوز خود را هم تعویض کنید ، آنها اطلاعات مهم ر  ...

حمایت از ما