مطالب برچسب: اجرای برنامه 32 بیتی

اجرای برنامه های 32 بیتی بر روی ویندوز 64 بیتی
ویندوز

اجرای برنامه های 32 بیتی بر روی ویندوز 64 بیتی

معماری پردازنده ها در سال های اخیر پیشرفت های بزرگی را پشت سر گذاشته است . معماری 32 بیتی و 64 بیتی یکی از این پیشرفت ها بوده است . البته معماری 32 بیتی اولین معماری نبوده و معماری 16 بیتی قبلا  ...

حمایت از ما