مطالب برچسب: ارور ١٠٠٩ چيست؟

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟
آموزش آی تی

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟ متاسفانه مدتي هست كه مجدد ارور ١٠٠٩ برگشته و براي بعصي ها اين پيغام ظاهر ميشود و براي بعضي ها بدون پيغام فقط قادر به دانلود اپ نيستند! اين ا  ...

حمایت از ما