مطالب برچسب: بارش برف

بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ
علم و فضا

بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ

برای نخستین بار است که موفق می‌شویم طوفان های برفی یا بارش های یخ‌آبی را در سیاره سرخ نشان دهیم و وقوع آنها را در زمان فعلی مشخص کنیم.دراین راه از مدلسازی هایی رضایت بخش در مقایسه با کار های پیشی  ...