مطالب برچسب: شفق قطبی

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند
علم و فضا

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند

هرچه بیشتر در مورد مشتری مطلع می‌شویم ، بیشتر مطمئن می‌شویم  که جهان با آن چیزی که انتظار داشتیم کاملا متفاوت است. و اکنون این غول  گازی بزرگ دانشمندان را با بزرگترین معمای خود به چالش کشیده است.  ...