فراری از سال 1947 در بازار خودروسازی مشغول به کار هستند که در سال 2017 ، 70 ساله می شودو برای جشن گرفتن تصمیم گرفته است که 350 دستگاه خودرو منحصر به فرد تولید کند. این شرکت دع  ...

مشاهده