کاربران ویندوزفون به زودی قادر به تعویض جنسیت کورتانا خواهند بود. کورتانا که در حقیقت راهنمای مستر چیف (Master Chief) در سری بازی های هیلو، موفق ترین عنوان انحصاری مایکروسافت است، چند  ...

مشاهده