بهبود عملکرد گیمر ها با استفاده از شوک الکترونیکی هدفون های Foc.us : شرکتی مستقر در لندن به نام Foc.us امروز هدفون های تازه ای را معرفی کرد که تنها با صد دلار و با استفاده از فرایندی ب  ...

مشاهده