در مقایسه با نمونه های قبلی،این خودرو را با موادی که روی آن ریخته اند استتار کرده اند.ما هم اکنون می توانیم طرح کلی از صندوق عقب اتومبیل که بسیار شبیه رقبای آلمانیش هست را ببینیم.  ...

مشاهده