فیس‌بوک سایت جدیدی به نام اینترنت دات اورگ internet.org راه‌اندازی کرده که به گفته این شرکت، هدف آن تسهیل استفاده از اینترنت برای ساکنان مناطق دورافتاده کشورهای در حال توسعه است.  ...

مشاهده