اینکه اپل برای آیفون های خود در سال 2016 چه برنامه ای دارد هنوز مورد مناقشه است و خیلی ها معتقدند این کمپانی با پیروی از رسم های خود نسخه ارتقا یافته پرچمداران خود را رونمای می کند و عده ای بر  ...

مشاهده