مایکروسافت به تازگی به روز رسانی جزئی برای اپلیکیشن Remote Desktop اندروید منتشر کرد،در این به روز رسانی یک رابط کاربری جدید برای این برنامه اعمال شد.در کنار این رابط کاربری جدید ،این  ...

مشاهده