Pushbullet به تازگی سرویس جدیدی به نام "پرتال " ارایه کرده است که با استفاده از آن امکان انتقال فایل با حجم بالا را فراهم می کند."پرتال " با استفاده ازشبکه وای فای امکان انتقال داده بین موبای  ...

مشاهده