ابزارهای پوشیدنی فناوری این روزها به شکل‌های وکاربردهای گوناگون ساخته شده و در اختیار عموم قرار می گیرند. بخش مهمی ازاین محصولات  را گجت‌های حوزه سلامت شامل می شوند. دانشمندان به تازگ  ...

مشاهده