سرویس‌های استریم موسیقی در حال ربودن گوی سبقت از سایر روش‌های انتشار موسیقی در جهان هستند و اپل نیز در آینده‌ی نزدیک سرویس موسیقی بیتس را عرضه خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ اپل درصدد عقد قرار دا  ...

مشاهده