از دهه 90 میلادی پیام های متنی نقش زیادی در زندگی روزمره ما داشته اند و اکثر ما از آنها استفاده زیادی کردیم. ولی گاهی در شرایط خاص استفاده از آنها ممکن نیست. یا متوجه شدن آنها بدون دا  ...

مشاهده