مطالب گروه: اینفینتی

پیشگاموبیل: اينفینتی نسل جدید QX30 را معرفی کرد
اینفینتی

پیشگاموبیل: اينفینتی نسل جدید QX30 را معرفی کرد

اينفینتی نسل جدید QX30 را معرفی کرد کشور آمریکا بزرگترین بازار خودروهای لوکس به شمار می‌رود و چه فرصتی بهتر از این برای اینفیتی تا از نسل جدید کراس‌اوور لوکس خود در این کشور رونمایی کند. بازار ک  ...

حمایت از ما