مطالب گروه: توییتر

میزان حقوق و پاداش کردستانی در گوگل و توییتر منتشر شد
توییتر

میزان حقوق و پاداش کردستانی در گوگل و توییتر منتشر شد

امید کردستانی که پیش از این در گوگل کارمی کرد به تازگی به استخدام توییتر در آمده و به عنوان رئیس هیئت مدیره توییتر انجام وظیفه خواهد کرد. پس از اعلام رسمی این خبر حال توییترمیزان در آ  ...

حمایت از ما