مطالب گروه: مراسم اسکار

برترین پرتره های مراسم اسکار امسال
مراسم اسکار

برترین پرتره های مراسم اسکار امسال

"\r\nبرترین پرتره های مراسم اسکار امسال :\r\n\r\nهمانطور که مطلع هستید مراسم اسکار امسال به صورت باشکوهی برگزار گردید و فیلم بردمن به کارگردانی الخاندرو ایناریتو توانست ۴ اسکار از جمله اسکار بهتر  ...