دانلود کتاب آموزش ASP.NET به زبان ساده

دانلود کتاب آموزش ASP.NET به زبان ساده

 6 سال قبل

asp_net

بخشی از مطالب کتاب : شاخه ھای مختلفی در یک صفحه ای اس پی وجود دارد  که در زیر به اھم آن اشاره می کنیم :  
:Bin تمام فایلھای کلاس جداگانه ھای   ی مورد استفاده در صفحات ما که اسمبلی ھستند گیرند dll و کامپایل می شوند به صورت شده در این شاخه قرار می   . :App_Code   asp.net حاوی کلاس ھای صفحات  vb. می باشد که با پسوند ھای یا گردد vc. در آن ذخیره می . :App_Data   SQL حاوی پایگاھھای داده ی مورد استفاه  در سایت مثل .  XML و :App_Themes  Skins حاوی فایلھای مربوط به چارچوب کلی تصویری صفحه مثل  . Themes

دانلود

تو پیشگام آی تی هم میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه