بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ

بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ

 4 سال قبل

برای نخستین بار است که موفق می‌شویم طوفان های برفی یا بارش های یخ‌آبی را در سیاره سرخ نشان دهیم و وقوع آنها را در زمان فعلی مشخص کنیم.

دراین راه از مدلسازی هایی رضایت بخش در مقایسه با کار های پیشین استفاده کردیم و اندازه گیری های فعلی را که سوالاتی برایمان ایجاد می‌کرد را مجددا تفسیر میکنیم.

اسپیگا در مورد داده هایی صحبت میکند که به کاوشگر فونیکس ناسا و ماموریت های او در سال ۲۰۰۸ مرتبط است. فونیکس معلوم کرد که بارش هایی سهمگین از جنس یخ‌آب در خاک مریخ رخ میدهد ؛ ولی موفق نشد بینه ای برای این مدعا خود بدست آورد.

امروزه اما با استفاده از معلومات فونیکس در کنار مشاهدات حاصل از Mars Global Surveyor و نیز مدارگرد Reconnaissance ناسا ، تیم پژوهشی چنین برآورد کرده است که بارش های برف در مریخ فقط در شرایط آرام و به مرور اتفاق نمی‌افتد‌ ؛ درواقع این شرایط همان چیزی است که ما پیش از این هم برای اتمسفر مریخ در نظر گرفته بودیم.

گروه تحقیقاتی اینطور برآورد کرده‌اند که در سیاره مریخ به دلیل آغاز شده پدیده ای به نام سرمایش تابشی (که در آن گرما سریعا از جو مریخ خارج می‌شود) دمای ابر های یخی سیاه مریخ تا میزات ۴ درجه سانتی گراد هر ساعت میتواند کاهش یابد. با تلفیق هوای گرم سطح مریخ با هوای سردتر پایین آمده از بخش های بالایی جو مریخ ، باد های قدرتمندی با سرعت های ۱۰ متر برثانیه تشکیل می‌شوند و در نهایت به فرود ناگهانی برف منجر می‌شوند که از این پدیده به نام ریزپاشی یاد میکنیم.

تو پیشگام آی تی هم میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه