آیا خجالتی و کم رو هستید ؟ یک عینک هوشمند از گوگل بخرید

آیا خجالتی و کم رو هستید ؟ یک عینک هوشمند از گوگل بخریدهمه ما در طول زندگی با افرادی مواجه شده‌ایم که نمی توانستند به خوبی با دیگران ارتباط بر قرار کنند به همین دلیل تنها و افسرده می شدند. ترس از صحبت کردن می تواند آسیب های جدی به فرد بزند. محققان برای این مشکل هم راه حلی پیشنهاد کردند.

نام این نرم افزار Rhema است. توسط گروهی به نام “رابطه ی متقابل انسان و کامپیوتر” از دانشگاه Rochester طراحی و ساخته شده است. Rhema روش کار Rhema اینگونه است که وقتی شما صحبت می کنید، عینک گوگل صدای شما را ضبط کرده و آن را روی یک سرور آپلود می کند. سپس صدای شما از جهات مختلف تحلیل و بررسی شده و به صحبت کردن شما نمره می دهد.

این گروه برای کسب اطمینان از یافته ها و تحقیقات خود ۳۰ نفر را با نرم افزار خود مورد آزمایش قرار دادند. پس از اینکه صدایتان آنالیز بشود نتایج بررسی، توسط نمودار هایی هم نمایش داده می شوند. همچنین گروه یاد شده دریافتند که برای رسیدن به نتیجه ی بهتر، باید نتایج بررسی صدا را روی عینک نمایش داد. به عنوان مثال اگر عینک تشخیص داد که شما دارید آرام حرف می زنید، روی عینک می نویسد: “بلندتر صحبت کن” یا اگر با سرعت کمی صحبت می کنید می نویسد: “سریع تر”. این امر سبب می شود که افراد کم رو به تدریج اجتماعی تر شوند.

 

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه