استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

 6 سال قبل

ویژگی جدید ویندوز 10 در بیلد جدید ، استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض می باشد . همچنین اگر دارای بیش از یک چاپگر هستید می توانید آخرین چاپگرهای استفاده شده را به عنوان چاپگر پیش فرض استفاده کنید . برای اعمال این تنظمیات می توانید به بخش Settings > Devices > Printer & Scanners رفته و تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید . تغییر چاپگر پیش فرض از طریق شبکه نیز در این بیلد حذف شده است . 

آیا تا به حال مشکلی در رابطه با شناسایی چاپگر توسط ویندوز 10 داشته اید ؟ مطلب بعدی ما دررابطه با حل مشکلات ویندوز 10 با شناسایی چاپگر ها می باشد

تو پیشگام آی تی هم میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

نوشتن پست جدید   سوال جدید

ارسال دیدگاه