مطالب برچسب: آپدیت جدید ایسنتاگرام

قابلیت جدید اینستاگرام ،امکان تصاویر افقی در حالت چندعکسی
تکنولوژی

قابلیت جدید اینستاگرام ،امکان تصاویر افقی در حالت چندعکسی

قابلیت جدید اینستاگرام ،تصاویررادرحالت چند عکسی افقی بزاریدشرکت اینستاگرام یکی از شرکت های زیر مجموعه فیس بوک ، هر چند مدت آپدیت نرم افزاری برای بهبود کاربری استفاده کنندگان از این نرم افزار انتش  ...