مطالب برچسب: ارتباطات نوری

ریزتراشه‌ای که انتقال اطلاعات توسط امواج نور را ممکن می‌کند
تکنولوژی

ریزتراشه‌ای که انتقال اطلاعات توسط امواج نور را ممکن می‌کند

تیمی از محققان دانشگاه سیدنی استرالیا توانستند اطلاعات دیجیتالی را توسط امواج نوری به درون یک ریزتراشه منتقل کنند. این پیشرفت و توسعه حیاتی در زمینه مدار های مجتمع فوتونیک است. در رایانه ها از ای  ...