مطالب برچسب: اکسید تیتانیوم

کشف اکسید تیتانیوم در سیاره فراخورشیدی WASP-19b
مقالات

کشف اکسید تیتانیوم در سیاره فراخورشیدی WASP-19b

گزارش های جدید حاکی از آن است که در آسمان یکی از سیارات بزرگ فراخورشیدی ذرات اکسید تیتانیوم کشف شده است.ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ اروپایی VLT در شیلی ، اثراتی از این ماده را در اتمسفر سیا  ...