مطالب برچسب: بارش برف

بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ
تکنولوژی

بارش های سهمگین برفی در شب های مریخ

برای نخستین بار است که موفق می‌شویم طوفان های برفی یا بارش های یخ‌آبی را در سیاره سرخ نشان دهیم و وقوع آنها را در زمان فعلی مشخص کنیم.دراین راه از مدلسازی هایی رضایت بخش در مقایسه با کار های پیشی  ...