مطالب برچسب: تبدیل ادرار به آب آشامیدنی

اختراع دستگاهی که ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل میکند !
مقالات

اختراع دستگاهی که ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل میکند !

به گفته محققان بلژیکی با این دستگاه منحصر به فرد می توان ادرار را تصفیه و آن را به آب آشامیدنی تغییر داد. این دستگاه با تقطیر ادرار، ۹۵ درصد از آمونیاک موجود در آن را بر طرف می کند و سپس ادرار  ...