مطالب برچسب: تحلیل رقبا

شش راه برای ردیابی و پیگیری رقبایتان در شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی

شش راه برای ردیابی و پیگیری رقبایتان در شبکه های اجتماعی

شش راه برای ردیابی و پیگیری رقبایتان در شبکه های اجتماعیبر اساس تحقیقات انجام شده، حدود 69 درصد مردم از رسانه ها و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بازار اصلی رقاب  ...