مطالب برچسب: توسعه‌دهنده نرم‌افزار و برنامه‌نویس

تفاوت بین توسعه‌دهنده نرم‌افزار و برنامه‌نویس چیست؟
برنامه نویسی

تفاوت بین توسعه‌دهنده نرم‌افزار و برنامه‌نویس چیست؟

تفاوت بین توسعه‌دهنده نرم‌افزار و برنامه‌نویس چیست؟ برای اینکه تفاوت بین این دو کلمه رو از نظر فنی (و نه صرفاً معنایی) متوجه بشوید ، در این مثال یک صورت مساله مشخص را به دو شخص که یکی صرفاً  ...