مطالب برچسب: حذف تاریخچه اندروید

چگونه تمام فعالیت های که گوگل از ما ثبت کرده را پیدا کنیم؟
گوناگون

چگونه تمام فعالیت های که گوگل از ما ثبت کرده را پیدا کنیم؟

چگونه تمام فعالیت های که گوگل از ما ثبت کرده را پیدا کنیم؟ گوگل یک داشبورد جدید با رابط کاربری آسان برای نمایش تاریخچه شما فراهم کرده است. که شما از طریق آن میتوانید تاریخچه خود را مشاهده و حذف ک  ...