مطالب برچسب: ديسك

پيشگاموبيل:كمي در مورد خرابي ديسك ترمز بدانيم
خودرو

پيشگاموبيل:كمي در مورد خرابي ديسك ترمز بدانيم

شاید تا کنون برای شما در حالتی که ترمز می گیرید اتفاق افتاده که خودرو دچار لرزشهای شدید گردد.این حالت که همراه با صدای زوزه است عمدتا به دلیل خرابی دیسک ترمز است وبیشتر هم برای چرخهای جلو اتفاق  ...