مطالب برچسب: رئالیسم توصیفی

شکوه هنر فضایی ؛ وقتی هنر و علم به ملاقات هم می‌روند
مقالات

شکوه هنر فضایی ؛ وقتی هنر و علم به ملاقات هم می‌روند

در چند دهه گذشته، عرصه ی هنر های فضایی، تنها توسط نهاد هایی مانند ناسا، سیر بالندگی و گسترش خود را طی می‌کرد. با خلق آثاری مفهومی سعی در به تصویر کشیدن شگفتی های فضا برای عامه‌ي مردم داشت. چسلی  ...