مطالب برچسب: سریع ترین ابر کامپیوتر دنیا

چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را با پردازنده بومی ساخت
تکنولوژی

چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را با پردازنده بومی ساخت

امروز چین سریع ترین ابر کامپیوتر جدید دنیا را معرفی کرد که با عنوان پرافتخار سریعترین ابر کامپیوتر دنیا را یدک می کشد، نماد پیشرفت های اخیر چین در ساخت چنین سیستم هایی بدون وابستگی به  ...