مطالب برچسب: سوخت هيدروژني

پيشگاموبيل:تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت محيط زيست
خودرو

پيشگاموبيل:تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت محيط زيست

تویوتا موفق ترین خودروساز در حفاظت از محیط زیست است. این یک حقیقت است که پایان عمر خودرو های دیزلی توسط رسوایی اخیر فولکس واگن نبود و شاید اتفاقی که رخ داد تنها قطره ای بود که با چکه کردنش ب  ...