مطالب برچسب: سیارات فراخورشیدی

آیا ساکنین سیارات فراخورشیدی می‌توانند زمین را رصد کنند؟
مقالات

آیا ساکنین سیارات فراخورشیدی می‌توانند زمین را رصد کنند؟

آیا به همان نحوی که ما سیارات فراخورشیدی را رصد می‌کنیم ، بیگانگان نیز توانسته‌اند زمین را پیدا کنند ؟شما می توانید یک ستاره را با بارقه ها و تلالو آن توصیف کنید. تا کنون هزاران سیاره فراخورشید  ...