مطالب برچسب: شفق قطبی

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند
تکنولوژی

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند

هرچه بیشتر در مورد مشتری مطلع می‌شویم ، بیشتر مطمئن می‌شویم که جهان با آن چیزی که انتظار داشتیم کاملا متفاوت است. و اکنون این غول گازی بزرگ دانشمندان را با بزرگترین معمای خود به چالش کشیده است.  ...