مطالب برچسب: عکس های طوفان هاروی

آنچه تصاویر ماهواره ای از خسارات طوفان Harvey می‌گویند
مقالات

آنچه تصاویر ماهواره ای از خسارات طوفان Harvey می‌گویند

طوفان هاروی که در رده ۴ از مقیاس باد و طوفان Saffir-Simpson قرار داشت در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ (۳ شهریور) به مناطق تگزاس و شمال کورپوس کریستی رسید. این اولین طوفان بزرگ از زمان طوفان ویلما بود که در سال  ...