مطالب برچسب: ماشین سواری

با بازی The Crew 2 با قایق ، ماشین یا هواپیما گردش در نیویورک را تجربه کنید
بازی

با بازی The Crew 2 با قایق ، ماشین یا هواپیما گردش در نیویورک را تجربه کنید

یو بی سافت در تابستان امسال بازی The Crew 2 را معرفی کرد. و در حال حاضر دموهایی از آن بیرون آمده که نشان میدهد میتوان از ماشین و هواپیما استفاده کنید و در آسمان ها و زمین شهر نیویورک حرکت کنید.ای  ...