مطالب برچسب: مصاحبه با گنجه زادگان

مصاحبه با مهدی گنجه زادگان،سازنده بازی دزد بی مزد
مصاحبه

مصاحبه با مهدی گنجه زادگان،سازنده بازی دزد بی مزد

مصاحبه با مهدی گنجه زادگان،سازنده بازی دزد بی مزد از آنجایی که تیم پیشگام آی تی تصمیم گرفته تا با بازی سازان ایرانی مصاحبه انجام دهد،تصمیم ما بر این بود که اول با آقای مهدی گنجه زادگان، بازی  ...