مطالب برچسب: مغر

ایلان ماسک میخواهد کامپیوتر ها را در مغزمان قرار دهد!!
تکنولوژی

ایلان ماسک میخواهد کامپیوتر ها را در مغزمان قرار دهد!!

یکی از چالش هایی که مردم را به طور کامل فلج میکند، توانایی آنها در حرکت کردن است. در حالی که تلاش شرکت ها برای ساخت دستگاه هایی که بتوانند با مغز ما کنترل شوند زیاد است، شرکت Neuralink ایلان ماسک  ...