مطالب برچسب: مک لارن HS 688

پیشگاموبیل:تصویرهای اولیه ی مک لارن 688 HS
خودرو

پیشگاموبیل:تصویرهای اولیه ی مک لارن 688 HS

اولین و مهمترین اصل در خودروسازی کیفیت عرضه کردن حودرو است که در مک لارن ۶۸۸ HS این را مشاهده می کنیم. مک لارن ۶۸۸ HS یک باله عقب فعال ، سقف جدید ، تهویه های موجود در گلگیرهای  ...