مطالب برچسب: نرم افزار جدید ویندوز 10

Quick Assist Remote Desktop نرم افزار جدید ویندوز 10
اخبار ویندوز 10

Quick Assist Remote Desktop نرم افزار جدید ویندوز 10

بیلد 14385 ویندوز 10 که برای اینسایدر ها منتشر شده است. یک نرم افزار جدید با نام Quick Assist Remote Desktop برای کاربران معرفی کرد که باعث آسان تر شدن کمک به دوستان و بستگان هنگام مواجه با مشکلا  ...