مطالب برچسب: نیروگاه برق

داشنمندان به دنبال ساخت نیروگاه های تولید برق با استفاده از باکتری ها هستند
علم و فضا

داشنمندان به دنبال ساخت نیروگاه های تولید برق با استفاده از باکتری ها هستند

به جرات میتوان گفت که رویا پردازی دانشمندان دیوانه همیشه هم بد نبوده و در بسیاری موارد توانسته به خلق مصنوعات و کشف پدیده هایی شود که توانسته اند زنگی انسان را دگرگون کنند. در یکی از ایده های د  ...