مطالب برچسب: پدیده وارونگی

کشف اکسید تیتانیوم در سیاره فراخورشیدی WASP-19b
علم و فضا

کشف اکسید تیتانیوم در سیاره فراخورشیدی WASP-19b

گزارش های جدید حاکی از آن است که در آسمان یکی از سیارات بزرگ فراخورشیدی ذرات اکسید تیتانیوم کشف شده است.ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ اروپایی VLT در شیلی ، اثراتی از این ماده را در اتمسفر سیا  ...