مطالب برچسب: پروسه

csrss.exe یا Client Server Runtime Process چرا در حال اجرا روی ویندوز من است؟
آموزش آی تی

csrss.exe یا Client Server Runtime Process چرا در حال اجرا روی ویندوز من است؟

اگر شما از ویندوز استفاده میکنید و Task Manager ویندوز را باز کنید، قطعا چند پردازش با نام Client Server Runtime Process (csrss.exe) را خواهید دید که در کامپیوتر شما در حال اجرا هستند ، این فرآین  ...