مطالب برچسب: کاوشگر Juno

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند
تکنولوژی

شفق های قطبی مشتری از منابع انرژی ناشناخته ای منشا میگیرند

هرچه بیشتر در مورد مشتری مطلع می‌شویم ، بیشتر مطمئن می‌شویم که جهان با آن چیزی که انتظار داشتیم کاملا متفاوت است. و اکنون این غول گازی بزرگ دانشمندان را با بزرگترین معمای خود به چالش کشیده است.  ...