مطالب برچسب: کنترل مجوز اندروید 6

نحوه مدیریت مجوزهای برنامه در Android 6
تکنولوژی

نحوه مدیریت مجوزهای برنامه در Android 6

نحوه مدیریت دسترسی برنامه ها در Android 6Android Marshmallow کنترل بیشتری در مورد مجوز برنامه ها به شما ارائه می دهد. در اینجا نحوه مدیریت آنها آورده شده است.در Android Marshmallow ، شما کنترل بی  ...