مطالب گروه: علم و فضا

گونه های کشف شده ی برتر سال 2014
علم و فضا

گونه های کشف شده ی برتر سال 2014

با وجود تحقیق‌های گسترده و پیشرفت‌های شگرف تکنولوژی، هنوز انسان نتوانسته موجوداتی که در کنارش زندگی می‌کنند را کاملاً بشناسد. هر سال چندین گونه‌ی جدید از جانداران شناسایی می‌شوند و تخ  ...

آیا حیاتی دیگر در این دنیا یافت می شود
علم و فضا

آیا حیاتی دیگر در این دنیا یافت می شود

آیا فراتر از زمین زندگی وجود دارد؟ از زمانی که به خاطر می‌آوریم انسان به دنبال یافتن جوابی برای این سوال بوده است. شواهدی وجود دارند که امکان وجود نوعی از حیات را فراتر از مرزهای سیار  ...